FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©tefánek, a.

©tefánek, Anton (1877 - 1964)

- slovenský sociológ a politik, osvetový pracovník a ľurnalista. Predstaviteµ hlasizmu.