FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hlasisti

hlasisti

- príslušníci národne uvedomelej slovenskej inteligencie, zoskupenej okolo časopisu 'Hlas' (vychádzal v rokoch 1898-1904) a po jeho zániku okolo časopisov 'Slovenský týždenník', 'Slovenský obzor', 'Slovenský denník' a i. Hlasisti vyžadovali mravnú obrodu slovenskej spoločnosti, aktivizáciu politického, hospodárskeho a kulturneho života, občianskeho práva a slobody,, demokratické reformy správy, súdnictva a verejného života v Uhorsku, česko-slovenskú spoluprácu, vystúpili s kritikou politickej línie a ideológie Slovenskej národnej strany.

Ideovým vodcom hlasistov bol T. G. Masaryk.

Hlavní predstavitelia: V. Šrobár a P. Blaho.

-----------
hlasisti>