FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©»astie (epikuros)

¹»astie ( Epikuros)

- neprítomnos» strasti.