FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©kola eleatská - odkazy

ąkola eleatská - odkazy

doba osová

filozofia antická
filozofia grécka
filozofia starogrécka

predsokratici
predstavitelia eleatskej ąkoly

útvary významové eleatskej ąkoly