FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©íma, r.

©íma, Rudolf (1930 - )

- slovenský filozof, 1975-1990 predseda Slovenskej filozofickej spoločnosti. Zaoberá sa problémami vz»ahu jednotlivca a spoločnosti, problémom vedecko-technickej revolúcie a kritike nemarxistického myslenia.