FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synkrisis (synkriticizmus)

synkrisis ( synkriticizmus)

- nereduktívne usúvzťažňovanie, čiže také, ktoré neomedzuje a nezbavuje pôvodnej kvality to, čo sa uvádza do vzájomného vzťahu. Týmto rešpektovaním originality usúvzťažňovaného je synkrisis možná ako živel diania pravdy, prúdu rozpamätávania sa - aléthé, odhaľovanie sa skutočnosti takej aká je, prúdu zbavovania sa skreslení.

Cieľavedome uskutočňovaná synkrisis je synkritika (98).