FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synklinála

synklinála (gr.)

- v geológii: prehĺbená časť, koryto vrásy; opak: antiklinála ( L163;840).