FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antiklinála

antiklinála (gr.)

- v geológii: strechovito alebo sedlovito vyklenutá časť vrásy; sedlo; opak synklinála ( L163;77).