FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Swedenborg, e.

Swedenborg, Emmanuel (1688 - 1772)

- švédsky filozof, vedec, mystik a teosof, známy svojimi prácami z matematiky, mechaniky, astronómie a baníctva; spočiatku boli jeho práce preniknuté duchom racionalizmu leibnizovsko- wolffovského typu. Neskôr sa vyhlásil sa jasnovidca a začal alegoricky komentovať bibliu. Na jeho teozofické učenie mal vplyv gnosticizmus a židovská kabala.