FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet zmyslový (platon)

svet zmyslový ( Platon)

- vznikol pôsobením tvorcu sveta (demiurga) z chaosu podľa ideí (9). Na rozdiel od sveta ideí (9) je to svet, ktorý sa mení, ktorého entity vznikajú a zanikajú. Zmyslovému svetu prináleží telo človeka (9).