FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sústava rovníc

sústava rovníc

- sústava tvorená dvoma alebo viacerými rovnicami o dvoch alebo viacerých neznámych, od ktorých sa vyžaduje, aby boli splnené súčasne.

Ak sú všetky rovnice sústavy algebraické, sústava sa nazýva algebraická.

Metódy riešenia sústavy rovníc sú rôzne a závisia od rovníc, ktoré tvoria sústavu rovníc. Tieto metódy majú spoločný cieľ - previesť úlohu na riešenie rovnice o jednej neznámej. Často takú rovnicu dostaneme dosadzovacou metódou ( L542;228).

-----------------
sústava rovníc>