FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Subjekt právny

subjekt právny

- účastník právnych vzťahov a ten, kto sa ich iba môže zúčastniť. Spôsobilosť byť právnym subjektom je právna subjektivita (cf. L525;397).

-----------------
subjekt právny>