FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stereotyp scoiálny

stereotyp sociálny

- stabilný súhrn predstáv, ktoré sa utvárajú vo vedomí na základe osobných životných skúseností aj pomocou rozmanitých informačných zdrojov. Cez prizmu sociáľneho stereotypu sa vnímajú reálne predmety, vzťahy, udalosti a konajúce osoby. Sociálne stereotypy sú neodlučiteľné komponenty individuálneho a masového vedomia. Vďaka nim dochádza k potrebnému skráteniu vnímania aj ďalších informačných a ideologických procesov vo vedomí, upevňuje sa pozitívna aj negatívna skúsenosť ľudí ( L53;458).