FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stereotyp

stereotyp (gr.)

- pevný, ustálený, nemenný stav, tvar, návyk, spôsob konania, reagovania a pod.

------------
stereotyp>