FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stará akadémia

Stará Akadémia

- prvá etapa vývinu platónskej Akadémie. Platonovo učenie nebolo pre členov Akadémie záväznou dogmou. Mnohí členovia Akadémie boli samostatnými tvorivými osobnosťami, napr. Aristoteles, Eudoxos z Knidu, Herakleides z Pontu a Filippos z Opuntu. Najortodoxnejšími platonikmi starej Akadémie boli Speusippos, scholarcha v rokoch 347-339, a Xenokrates, scholarcha v rokoch 339-315 ( L157;43).