FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sociometria

sociometria

- alikovaná mikrosociológia; teórie a techniky pre skúmanie a interpretáciu mikro- a makrosystémov; meranie sociálnych javov.

--------------
sociometria>