FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mikrosociológia

mikrosociológia

- sociologická disciplína, ktorá skúma malé skupiny, t. j. zložením málopočetné sociálne skupiny, ktorých členovia sú v stabilnom vzájomnom osobnom styku. medzi malé skupiny patrí rodina, základné kolektívy, ako pracovný, vedecký,, športový, vojenský a i., triedy v škole, náboženské sekty atď. ( L53;314).