FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sociológia výchovy

sociológia výchovy

- sociologická disciplína, ktorá skúma

- spoločenskú podmienenosť edukácie, napr. spolocenskú podmienenosť obsahov výchovy a vzdelania, vplyv komunity na výchovu a školu, vplyv školy na spoločnosť a i.;
- vplyv výchovy a vzdelávania na spoločnosť, napr. vplyv vzdelania na sociálnu štruktúru a stratifikáciu, na pracovné zapojenie občanov a i.; - sociálne javy a procesy, ku ktorým dochádza v priebehu edukácie, napr. socializáciu, akulturáciu, status učiteľskej profesie a i.

( L1039;207).