FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied (SAV)

- vrcholná slovenská vedecká ustanovizeň založená v júni 1953, ktorej hlavnou úlohou je združovať najpoprednejších vedeckých pracovníkov ako svojich riadnych členov akademikov a členov korešpendentov a starať sa o planovitý rozvoj vedy, najmä základného bádateľského výskumu na Slovensku.

--------------------------
Slovenská akadémia vied>