FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slabika

slabika

- najmenšia zvuková jednotka reči, nesúca prozodické vlastnosti ( prízvuk, kvantitu, melódiu); zatvorená slabika je zakončená spoluhláskou ("ro-vin-ka"), otvorená slabika je zakončená samohláskou alebo dvojhláskou ("ro-ky", "ro-vi- na", "die-ťa") ( L536;152).

----------
slabika>