FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skúsenosť každodenná

skúsenosť každodenná

- najnižší stupeň duchovnej aktivity človeka; jedno z neodmysliteľných východísk filozofie. Každodenná skúsenosť je skúsenosť z pobytu človeka vo svete v konfrontácii, afirmácii a sebaafirmácii človeka ako súcna medzi inými súcnami a tiež aj ako subjektu voči iným objektom a subjektom.