FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skepticizmus stredný

skepticizmus stredný

- smer helénskej filozofie, druhá etapa vývinu antického skepticizmu od 3. stor. pred n. l. do začiatku 1. stor. pred n. l. Založil ho Arkesilaos z Pitany.

-----------------------
skepticizmus stredný>