FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sebavedomie

sebavedomie = sebauvedomenie
nem. Selbstbewuátsein

- vedomie seba samého, uvedomenie si svojho myslenia a konania ako niečoho odlišného od okolitého sveta. V psychológii vedomie vlastnej ceny, kvalít a schopností a viera v ne a v buduce výkony; krajné polohy - nízke a nadmerné sebavedomie časté u neuróz, depresií ( L571;186).