FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sebauvedomenie

sebauvedomenie

- vyčleňovanie sa človeka zo sveta, keď si uvedomuje a hodnotí svoj vzťah k svetu, uvedomuje si seba ako osobnosť, svoje konanie, činy, myšlienky a city, želania a záujmy.