FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sál

sál

- pleistocénny glaciál v severoeurópskom systéme zaµadnenia, ktorý r. 1927 vymedzil K. Keilkack. Charakteristický je postup kontinentálneho µadovca. Sál časove zodpovedá risu v alpskej oblasti ( L206;540).