FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pleistocén

pleistocén

- starší útvar štvrtohôr. Trval asi jeden a tri štvrte miliónov až dva milióny rokov. Názov zaviedol r. 1836 Ch. Lyell. Ako rozhodujúci činiteľ, všestranne ovplyvňujúci faunu , flóru, podnebie, morfológiu povrchu a i. vystupuje štvrťohorné zaľadnenie.

-------------
pleistocén>