FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pseudológia

pseudológia (gr.)

- chorobná tú¾ba po klamaní a podvádzaní ( L163;723).