FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pséfofória

pséfofória ( gr.)

- poètárske umenie pomocou obliakov ( pséfoi), ktoré pou¾ívali u¾ Kré»ania. Od Kré»anov sa tomuto umoniu nuèili aj Gréci. V pytagorovskom období bola pséfofória be¾ne známa v celom gréckom svete ( L180;32).