FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prvok biogénny

prvok biogénny

- prvok, ktorý sa nachádza v ľivých organizmoch. Biogénne prvky môľu by» invariabilné: makrobiogénne (primárne) H, O, C, N, P, Ca, oligobiogénne (sekundárne) Mg, Na, K, Fe, S, Cl a mikrogénne Cu, Co, Zn, Mn, F, I, Mo; varibalilné Br, Si, B a stopové prvky Li, As ( L715;86).