FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prostriedok štylistický

prostriedok štylistický

- výrazová hodnota, prostredníctvom ktorej sa diferencujú jazykové prejavy so zreteľom na štýlotvorné činitele. Patria k nim jazykové prvky všetkých rovín (lingvistické prostriedky), sprievodné zvukové a vizuálne prvky (paralingvistické prostriedky) a všetky sprievodné okolnosti verbálneho textu, ktoré stoja mimo jazykovej štruktúry, no konkrétny jazykový prejav s nimi počíta (extralingvistické prostriedky) ( L534;443).

--------------------------
prostriedok štylistický>