FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proporcia

proporcia

- vzájomný vz»ah dvoch alebo viacerých rozmerov; pomerný rozmer; pomer. Proporcie skúma napríklad náuka o proporciách.