FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proletariát

proletariát

- trieda námezdných robotníkov v kapitalistickej spoločnosti, zbavená vlastníctva výrobných prostriedkov a nútená predávať vlastnú pracovnú silu kapitalistom ( L163;715).

"Hodnotovo zaťažené označenie najúbohejšej triedy v spoločnosti, implikujúce, že jej príslušníci vedú existenciu z ruky do úst a sú vylúčení z účasti na plnom využívaní občianskych výhod. V marxistickom použití sa proletariát stotožňuje s mestskou pracujúcou triedou, nie teda s roľníkmi atď. Iní myslitelia však používajú toto slovo širšie, aby zahrnulo všetkých 'vydedených'." ( L994;392)

--------------
proletariát>