FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pristav

prístav

- miesto na morskom alebo riečnom brehu upravené na kotvenie alebo vyväzovanie lodí. Vystrojený je prekladacími zariadeniami, skladmi, nástupišťami, železničnými koľajami a pod. a chránený pred vlnobitím a inými nepriaznivými vplyvmi.