FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príslovka

príslovka

- adverbium - neohybný slovný druh bližšie určujúci prídavné mená alebo slovesá.