FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp komplementarity

princíp komplementarity

- princíp, ktorý sformuloval N. Bohr a ktorý znie: pri reprodukovaní celostnosti javu treba v určitej 'prechodnej' etape jeho poznávania používať vzájomne sa vylučujúce a zároveň komplementárne triedy pojmov, t. j. také, ktoré možno použiť oddelene v závislosti od špecifickych podmienok (cf. L53; 401).

--------------------------
princíp komplementarity>