FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp individuácie (aristoteles)

princíp individuácie ( Aristoteles)

- látka (29) . Každé súcno (29) je zložené z formy (29) a látky, pričom prvá dáva vznik všeobecnému, druhá individuálnemu (Metafyzika VII, 8) ( L25;354).