FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp identity

princíp identity

- základný logický princíp vyjadrovaný často formuláciou: "Čo je, je; čo nie je, nie je", t. j. "A je A", pričom pismeno A môže predstavovať tak pojem, ako aj vetu ( L719;124).