FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp (filozofia)

princíp ( filozofia)

- 1. to, z čoho vschádza nejaké súcno alebo to, čo spočíva v základe vecí (reálny princíp, princíp bytia); 2. to, o čo sa nevuhnutne opiera myslenie a poznanie (myšlienkový princíp, poznávací princíp); 3. najvyššie hľadisko, norma konania (praktický princíp).