FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Priestor (kant, i.)

priestor ( Kant, I.)

- apriórna nazeracia forma, čisto formálna podmienka poznania (18), ktorá zabezpečuje jeho všeobecnosť a nevyhnutnosť.