FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prídavky na deti

prídavky na deti

- peňažné dávky nemocenského poistenia, ktoré patria na nezaopatrené dieťa pracovníkovi zúčastnenému na nemocenskom poistení, ak spĺňa podmienky predpísaného pracovného úväzku a odpracoval určený pracovný čas v kalendárnom mesiaci (L715;579).