FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príčina formálna (aristoteles)

príčina formálna ( Aristoteles) = causa formalis

- jedna z dvoch vnútorných príčin (29); forma (29); formálna príčina je idea alebo vzor, ktorému zodpovedá predmet.