FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Premenná výroková

premenná výroková = premenná výroku

- zloľka jazyka výrokovej logiky; výrokové premenné sú symboly výrokov, ktoré vyjadrujeme malými písmenami p, q, r,..., prípadne doplnenými indexami p , p , 1 2 ..., p , q , q ... q atď.
n 1 2 n