FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Premenná individuová

premenná individuová

- prvok jazyka predikátovej logiky označujúci v danom obore úvahy ďalej neanalyzovateľné objekty ( L332;144).