FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravda relatívna

pravda relatívna

- vlastnosť neúplných poznatkov o skutočnosti, tá zložka poznatkov, ktorá sa počas vývinu poznania môže meniť, spresňovať, nahrádzať novým.