FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pralátka (škola milétska)

pralátka ( škola milétska)

- prapôvodca všetkého jestvujúceho, počiatok (arché), základný prvok (stoicheion) ( L71;6-7).