FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Práca konkrétna

práca konkrétna

- kvalitatívne rôznorodá úžitočná produktívna práca, ktorá je účelným vynakladaním pracovnej sily v určitej konkrétnej podobe a výsledkom ktorej sú rôzne úžitkové hodnoty ; je prejavom spoločenskej deľby práce ( L421;282).