FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pozornosť

pozornosť

- zameranosť a sústredenosť duševnej činnosti na určitý objekt alebo dej (napríklad načúvanie na rozdiel od prostého počutia); základom je orientačný reflex, úlohu hrá nápadnosť, neočakávanosť, novosť vnímaného, prostredie i postoj, záujem, očakávanie, únava a i. jedinca; pozornosť sa vyznačuje trvalosťou, pružnosťou, intenzitou a rozsahom (u človeka schopnosť jedným pohľadom poznať sesť až dvanásť predmetov rovnakého druhu) ( L571;152).

------------
pozornosť>