FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznatok (inteligencia umelá)

poznatok ( inteligencia umelá)

- entita charakterizovaná tromi atribútmi: vyjadriteľnosťou, začleniteľnosťou a použiteľnosťou ( L1330;25).