FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pôvod zla (dualizmus)

pôvod zla ( dualizmus)

- podľa kozmického dualizmu - kozmická sila, ktorá je v neustálom rozpore s opačnou kozmickou silou, ktorá je pôvodom dobra. Podľa antropologického dualizmu: telo, vášne a i. (cf. L1019;8).