FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Potomok

potomok

- kto alebo čo z niekoho alebo niečoho (čiže rodiča) priamo alebo nepriamo pochádza, napr. syn, dcéra, vnuk, ...; člen neskoršej generácie.

----------
potomok>